תרופות מרשם:


המידע בעמודים הבאים המתיחס לתרופות מרשם, מיועד לרופאים בלבד אם את/ה רופא/ה הנך מוזמן/ת לעיין בהצהרה הבאה ולהסכים באמצעות לחיצה על הקישור להיכנס לאתר למידע נוסף.

הריני מצהיר בזאת כי אני בעל רשיון 'רופא מורשה' לעסוק ברפואה לפי חוקי מדינת ישראל ודיניה, וברור לי כי החומר הרפואי והפרסומי הנוגע לתרופות מרשם מיועד לרופאים מורשים בלבד, ואינו מהווה הנחיה או הוראה לפעולה מצד המציגים.

ידוע לי כי השימוש באתר הינו על אחריותי הבלעדית בלבד, וכי הצהרה חד פעמית זו תקפה לכל האתר.


אני מסכים/ה


נורלבו
טיפטיפות
פמינה
גייסטליך
טפטפים
מוקוליט