תוספי תזונה

ברזל הוא מרכיב תזונתי חיוני בילדים ופעוטות

ברזל בקרב תינוקות וילדים

ברזל הוא מרכיב תזונתי חיוני בבני אדם. רובו קשור להמוגלובין, המרכיב את כדורית הדם האדומה ומיוגלובין בשריר; והשאר מצוי במחסני הברזל בגוף. חלק קטן ממנו קשור לאנזימים שונים שהם קריטיים לתפקוד הגוף. מחסור בברזל גורם לפגיעה בתפקודי הגוף. בתינוקות וילדים נמצא כי חסר בברזל גורם לפגיעה בגדילה והתפתחות פסיכומוטורית ועל כן למניעתו של חסר זה, חשיבות רבה.
3/08/2009
 Previous Page 
נורלבו
אקילו ספורט
פמינה
טיפטיפות
גייסטליך
פמינה יאנג