קבוצת כצט זכתה בפלטינה - הדירוג הגבוה ביותר בדירוג מעלה

ארגון מעלה, חשף היום בבורסה לניירות ערך בתל אביב את נתוני "דירוג מעלה 2010 לאחריות תאגידית של עסקים". במסגרת המעורבות הקהילתית פועלת כצט מזה שנים רבות להענקת מלגות שכר לימוד לסטודנטים תושבי קריית מלאכי הלומדים בתחומי ההנדסה והמדע. בנוסף כצט משתתפת במימון החוגים העירוניים במתנ"ס קריית מלאכי.

10/06/2010

קבוצת כצט זכתה בפלטינה שהינו הדירוג הגבוה ביותר בדירוג מעלה בזכות הפעילות של החברה ועובדיה לקידום אחריות תאגידית

דירוג מעלה 2010
מעורבות בקהילה :

במסגרת  המעורבות הקהילתית פועלת כצט מזה שנים רבות להענקת תרומות בתחומים שונים .  בין היתר,  זו שנה שנייה, שכצט מעניקה מלגות שכר לימוד לסטודנטים תושבי קריית מלאכי הלומדים בתחומי ההנדסה והמדע.  בתמורה למלגת הלימודים, חונכים הסטודנטים תלמידים מבתי הספר התיכוניים בעיר ומלווים אותם להצלחה  בבחינות הבגרות הריאליות.  בנוסף כצט משתתפת במימון החוגים העירוניים במתנ"ס קריית מלאכי ועוד.

אתיקה וממשל תאגידי:
תחום האתיקה מהווה מסגרת כוללת לכל פעילות החברה, ומבטיח כי החברה מנהלת את עסקיה ביושר, בהגינות ובאופן אתי. לקבוצת כצט קוד אתי כתוב אשר מחייב את החברה ובעלי התפקידים שבה.

איכות סביבה:
קבוצת כצט הציבה את מחויבותה לשמירה על איכות הסביבה כערך עליון,  הקבוצה פועלת בתחומים שונים ומגוונים כגון: אנרגיה, חומרים ופסולת, מים ושפכים, בריאות וחומרים מסוכנים, תחבורה ועוד. אנו גאים בציון 100% בפרק ניהול יישום והטמעת איכות הסביבה

סביבת עבודה הוגנת וזכויות אדם:
קבוצת כצט מנהלת את תחום יחסי העבודה תוך הקפדה מלאה על סביבת עבודה הוגנת ויצירת סביבה המבטיחה את זכויות האדם תוך הימנעות מדעות קדומות ומהפרת זכויות אדם והפלייה על רקע בלתי ענייני בפעילות העסקית. אנו גאים בציון הגבוה שקבלנו בפרק זה 100% !

סיגל פירסט בטקס הענקת הדירוג

כמה נתונים מעניינים מהדירוג:

  •  52% מהחברות בדירוג מודדות ומדווחות על פליטות גזי חממה.
  •  80%מהחברות בודקות את קבלני המשנה לגבי עמידתם בחוקי העבודה.
  • 96% מהחברות יש יחידה שמטפלת בניהול סיכונים.
  •  83% מחברי הדירקטוריונים במשק הם גברים.
  •  15% מהחברות הציבוריות הדירקטוריון מציב יעד בנושא גיוון אנושי בדירקטוריון.
  • 5% מהמועסקים הם ערבים בעוד שחלקם באוכלוסיה בגיל העבודה הוא 20%.
  • 18 חברות פרסמו השנה דו"ח אחריות תאגידית

מתוך דברי סיגל פירסט, מנכ"ל קבוצת כצט, לעובדים: " ממש כמו בעשייה העסקית שלנו, ההצלחות בתחומי האחריות השונים הן קודם כל בזכותכם. אז תודה לכולכם, אתם יכולים להיות גאים בהישג זה. אני מצפה שיותר ויותר עובדים יתגייסו למאמץ וביחד נמשיך לקדם את יעדינו הארגוניים תוך תרומה לחברה ולסביבה בישראל".

הדפסשלח לחבר
טפטפים
טיפטיפות
נורלבו
פמינה יאנג
אקילו ספורט
מוקוליט