א-בג-חט-למ-סע-ת
א-ב

אוטרוגסטן (Progesterone)

אומניק אוקס (Tamsulosin Hydrochloride)

אורסוליט (URSODEOXYCHOLIC ACID)

אינדוביס (INDOMETHACIN)

איסמיה (Ulipristal acetate )

אלפרליד (Alprazolam)

אמיודקור טבליות (Amiodarone Hydrochloride)

אנדרוג'ל (Testosterone)

אנלפרי (Enalapril Maleate)

אסטרוג'ל (Estradiol)

אציקלו וי (Acyclovir)

דפלפט (Sodium Valproate)

הלופר (Haloperidol)

ונופר (Fe sucrose complex)

וסיקר (Solifenacin succinate)

ט-ל

טריכלונם אלקסיר (Triclofos Sodium)

טרנקסל (CLORAZEPATE DIPOTASSIUM)

ליפנור (CIPROFIBRATE)

מ-ס

מונולונג (Isosorbide Mononitrate)

נוביטרופן (Oxybutynin Chloride)

נוטנסיל (Dicyclomine)

ניפדילונגנ (Nifedipine)

סלג'ין (Selegeline Hydrochloride)

פמיד (Indapamide)

פרוטיאזין (Promethazine Hydrochloride)

פרוטיאזין אקספקטורנט

פרינג'קט (Ferric carboxymaltose)

קספו (LORNOXICAM)

קפרה (Levetiracetam)

רזין (PHENTERMINE)

רטאויט (Tretinoin)