תמיכה בתנועה למען איכות השלטון

18 באוקטובר 2009
באנר עם כיתוב באנגלית

כצט רואה בפעילות התנועה חשיבות רבה ולכן זה מספר שנים שכצט מרימה תרומה לתנועה. גם השנה תמכה כצט בקיום טקס “הענקת אות אביר איכות השלטון, 2009”, מתוך תקווה שפעילות התנועה תביא לשינוי המיוחל

חברת כצט גאה לקחת חלק בפעילות התנועה למען איכות השלטון. התנועה למען איכות השלטון פועל לחיזוקה של תרבות פוליטית, המבוססת על ערכי הדמוקרטיה, שלטון החוק, מנהל תקין, טוהר מידות ואיכות השלטון. בשנות קיומה, פועלת התנועה באופן נחוש ומביאה באמצעות עתירות לבג”צ ופעילות מחאה אזרחית, לביטולן של נורמות פסולות ולהנהגתן של נורמות שילטוניות ראויות.

פעילות התנועה ממונת, באופן בלעדי, מכספי תרומות מחו”ל ומהארץ. כצט רואה בפעילות התנועה חשיבות רבה ולכן זה מספר שנים שכצט מרימה תרומה לתנועה. גם השנה תמכה כצט בקיום טקס “הענקת אות אביר איכות השלטון, 2009”, מתוך תקווה שפעילות התנועה תביא לשינוי המיוחל.

עוד על התנועה למען איכות השלטון
התנועה לאיכות השלטון פועלת לשיפורה של תרבות השלטון במדינת ישראל ולחיזוק ערכי הדמוקרטיה, לוחמת בפגיעה בשלטון החוק, מינויים פוליטיים בפגיעה במנהל התקין הממשל התקין וטוהר המידות ובשחיתויות תוך הגנה על חושפי השחיתויות וחשיפת שחיתויות. כן פועלת התנועה לאכיפת דו”חות מבקר המדינה ומבקרי הרשויות המקומיות. התנועה היא א- פוליטית ועצמאית, ונשענת על אלפי חבריה ועל מאות מתנדביה כתנועה אזרחית חזקה. התנועה הפכה משך השנים לעותר ציבורי משמעותי והביאה באמצעות לחץ ציבורי ועתירות לבג”ץ לביטולן של נורמות פסולות ולהרחקת אלו שמעלו באמון הציבור והמצויים תחת חקירה פלילית. יצוין כי במסגרת פעולותיה חשפה התנועה ופעלה נגד אי סדרים והטיית מכרזים , כן היא פעלה בכל הקשור לג’ובים למקורבים ופעלה בכל הקשור לקבלת טובות הנאה, שוחד והפרת אמונים . במסגרת המלחמה בשחיתות חשפה התנועה לא אחת מעילה בכספי ציבור ועוד. התנועה פעלה והגישה בג”צים (צחי הנגבי) בנושא המנויים הפוליטיים שחלק מהם נגוע בנפוטיזם, כי שמירה על טוהר המידות , מנהל תקין , מניעת שחיתויות , טיפול באי סדרים , חיזוק גופי אכיפת החוק , חיזוק מערכת המשפט והגנה על חושפי שחיתויות הם צורך לשמירה על שלטון ופוליטיקה בריאה במדינה דמוקרטית.
אתר התנועה http://www.mqg.org.il

 

תפריט נגישות

תפריט ניווטלדלג לתוכן הראשיחלק תחתוןיצירת קשרמפת אתרהצהרת נגישות