הקוד האתי

הקוד האתי מגבש סטנדרטים וקיום תרבות ארגונית ערכית אשר תבסס יחסי אמון, אמינות ויושרה בין החברה, עובדיה ומנהליה לבין כל הגורמים החיצוניים הבאים איתה במגע.

תרבות עסקית נאותה

חברת כצט דוגלת בתרבות עסקית נאותה של עובדיה ומנהליה במסגרת מילוי תפקידם בחברה. החברה מצאה לנכון לקבוע ולנסח מערכת כללים ועקרונות המכונה “קוד אתי”. הקוד האתי מגבש סטנדרטים וקיום תרבות ארגונית ערכית אשר תבסס יחסי אמון, אמינות ויושרה בין החברה, עובדיה ומנהליה לבין כל הגורמים החיצוניים הבאים איתה במגע.

 

יושרה בניהול

החברה מאמינה כי ניהול העסקים ביושר, בהגינות ומתוך שמירה על זכויות אדם והקפדה על התנהגות אתית, עקבית וללא פשרות הינה בעלת חשיבות רבה לקידום החברה והצלחתה בטווח הארוך. לפיכך על כל העובדים להכיר את הקוד האתי, להבין את הוראותיו ולפעול על פיו.

 

נהלים נוספים

הקוד האתי מהווה נדבך בסיסי לפעילות אתית של החברה והתנהגות האורגנים בה. בנוסף וכהשלמה לו, קיימים נהלים נוספים, אשר חלקם קשורים גם לנושאי אתיקה ועמידה בדרישות חוקיות. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי בכל מקרה בו קיימת סתירה בין הקוד האתי לחוק, הוראת החוק גוברת תמיד.

 

מוניטין ואמינות

יודגש, כי החברה נהגה לפי כללי אתיקה אלה מקדמת דנא. לא בכדי צברה כצט מוניטין של חברה אמינה המנהלת עסקיה ביושר והעלאת הדברים על הכתב נועדה לתת להם משנה תוקף, להעמיק את יישומם ולאפשר הצגתם כלפי כל הגורמים בתוך החברה ומחוצה לה.

 

אחריות ברכש

כלקוח משמעותי של מספר גדול של ספקים בישראל, כצט מייחסת חשיבות למתן הזדמנויות שוות וטיפוח של מגוון ספקים והדבר בא לידי ביטוי במספר אופנים:

  • עידוד ביצוע הזמנות מספקים שמעסיקים בעלי מוגבלויות
  • ביצוע הזמנות מספקים כחול-לבן
  • הזמנות מספקים באזור הפריפריה (בייחוד לאור העובדה שגם המפעלים שלנו נמצאים שם)
  • תנאי תשלום נוחים יותר לספקים ועסקים קטנים
  • מפעל נוביס של כצט משתף פעולה עם ארגון “אופק” במסגרתו מעסיק המפעל חניכים בעלי מוגבלויות בעבודות אריזה שונות

 

המסמך המלא בפורמט 2023

תפריט נגישות

תפריט ניווטלדלג לתוכן הראשיחלק תחתוןיצירת קשרמפת אתרהצהרת נגישות