מזון
מ"ג
מנות
סה"כ
+ דגנים וקטניות
+ ירקות
+ בשר ותחליפיו
+ שומנים
+ פירות
+ מוצרי חלב
+ שונות
סך הכל כמות הסידן שהתקבלה מהמזון (במ"ג)
כמות צריכה ביחס לקצובה המומלצת: